Dz.U. 2004 nr 50 poz. 491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami


Tekst ogłoszony: pdf D20040491.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-03-29
Data wydania: 2004-03-18
Data wejścia w życie: 2004-04-13
Data obowiązywania: 2004-04-13
Data uchylenia: 2014-07-18
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z