Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 532

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji


Tekst ogłoszony: pdf D20040532.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040532Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2004-04-02
Data wydania: 2004-03-13
Data wygaśnięcia: 2014-10-14
Uwagi: Tekst nie obejmuje art. 39,40 i 43 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP