Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Tekst ogłoszony: pdf D20040593.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040593Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-04-15
Data wydania: 2004-03-12
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: Art. 135 wszedł w życie z dniem 15 kwietnia 2004 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. Art. 5 pkt 3 wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. Art. 86 ust. 2 i art. 140 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie