Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne


Tekst aktu: pdf D20040622L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040622.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040622Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-04-20
Data wydania: 2004-03-19
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty uznane za uchylone Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP