Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 631

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)


Tekst aktu: pdf D20040631L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040631.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040631Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-04-21
Data wydania: 2004-03-12
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2011-09-29
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP