Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Tekst aktu: pdf D20040880L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040880.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040880Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-04-30
Data wydania: 2004-04-16
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: Art. 39 i 134 pkt 2 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie