Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 962

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych


Tekst aktu: pdf D20040962L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040962.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040962Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-03-31
Data wejścia w życie: 2004-05-16
Data obowiązywania: 2004-05-16
Data uchylenia: 2012-01-01
Uwagi: Art. 35 ust. 4 stosowało się od dnia 1 maja 2004 r., art. 32 ust. 2 stosowało się od dnia 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP