Dz.U. 2004 nr 98 poz. 980

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia


Tekst ogłoszony: pdf D20040980.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-27
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione