Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Tekst aktu: pdf D20041001L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041001.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041001Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-20
Data wejścia w życie: 2004-06-01
Data obowiązywania: 2004-06-01
Uwagi: art. 138 pkt 5-7 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r. 2) art. 12 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. 3) art. 101 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP