Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1203

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20041203L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041203.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041203Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-24
Data wydania: 2004-04-16
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Uwagi: art. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP