Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


Tekst ogłoszony: pdf D20041233.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-26
Data wydania: 2004-04-28
Data wejścia w życie: 2004-06-10
Data obowiązywania: 2004-06-10
Uwagi: 1. Ustawa Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1043 dodaje do ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 1997 r.Nr 115, poz. 741) w art. 10 ust. 2a rozszerzający zakres informacji, które powinny być zawarte w rozporządzeniu, 2. Ustawa o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) dokonała istotnej zmiany art. 10 -wytycznych do wydania rozporządzenia. W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nie zmieniono statusu rozporządzenia.
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP