Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych


Tekst aktu: pdf D20041252L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041252.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041252Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-05-28
Data wydania: 2004-04-30
Data wejścia w życie: 2004-06-01
Data obowiązywania: 2004-06-01
Uwagi: art. 2-12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ust. 1-4 i 6 oraz art. 26-28, wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP