Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową


Tekst aktu: pdf D20041263L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041263.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041263Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-31
Data wydania: 2004-04-20
Data wejścia w życie: 2004-06-15
Data obowiązywania: 2004-06-15
Data uchylenia: 2015-07-10
Uwagi: Art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.; art. 17 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.; art. 17 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP