Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Tekst aktu: pdf D20041266L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041266.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041266Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2004-05-31
Data wydania: 2004-04-02
Data wygaśnięcia: 2013-10-11
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie obejmuje art. 32a i 32b
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP