Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych


Tekst aktu: pdf D20041546L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041546.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041546Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-06-28
Data wydania: 2004-05-27
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Uwagi: Art. 32 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dział XII wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2004 r. Zmiana tytułu ustawy "o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnym funduszami inwestycyjnymi" - Dz. U. z 2016 r. poz. 615
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP