Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1691

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20041691L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041691.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-19
Data wydania: 2004-06-17
Data wejścia w życie: 2005-01-20
Data obowiązywania: 2005-01-20
Uwagi: Przepisy art. 1 pkt 18, art. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 5 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 19 lipca 2004 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP