Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1712

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu


Tekst ogłoszony: pdf D20041712.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041712Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2004-07-20
Data wydania: 2004-07-02
Data wygaśnięcia: 2014-02-05
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu nie obejmuje art. 130-138.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP