Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1752

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego


Tekst ogłoszony: pdf D20041752.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-27
Data wydania: 2004-07-06
Data wejścia w życie: 2004-08-11
Data obowiązywania: 2004-08-11
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art.