Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1804

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20041804L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041804.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-08-04
Data wydania: 2004-07-02
Data wejścia w życie: 2005-02-05
Data obowiązywania: 2005-02-05
Uwagi: Przepisy art. 479(12), art. 479(31a), art. 479(32), art. 479(35), art. 479(47), art. 479(54), art. 479(56), art. 479(58), art. 479(65), art. 479(67), art. 479(69), art. 479(76) i art. 479(78) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 2, art. 9-12 niniejszej ustawy, wchodzą w życie z dniem 19 sierpnia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP