Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej


Tekst ogłoszony: pdf D20041807.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041807Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-08-06
Data wydania: 2004-07-02
Data wejścia w życie: 2004-08-21
Data obowiązywania: 2004-08-21
Uwagi: art. 23-45 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie