Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1808

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej


Tekst aktu: pdf D20041808L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041808.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041808Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-08-06
Data wydania: 2004-07-02
Data wejścia w życie: 2004-08-21
Data obowiązywania: 2004-08-21
Uwagi: Art. 27 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Organ zobowiązany: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS TURYSTYKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP