Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1843

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki


Tekst aktu: pdf D20041843L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041843.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041843Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-08-16
Data wydania: 2004-06-17
Data wejścia w życie: 2004-09-17
Data obowiązywania: 2004-09-17
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Odesłania Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP