Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1904

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów


Tekst ogłoszony: pdf D20041904.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-08-25
Data wydania: 2004-08-03
Data wejścia w życie: 2004-09-25
Data obowiązywania: 2004-09-25
Data uchylenia: 2015-08-11
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Uchylenia wynikające z