Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1956

Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami


Tekst aktu: pdf D20041956L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041956.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-09-01
Data wydania: 2004-07-30
Data wejścia w życie: 2004-10-02
Data obowiązywania: 2004-10-02
Data uchylenia: 2007-07-12
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP