Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2102

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt


Tekst ogłoszony: pdf D20042102.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-09-21
Data wydania: 2004-09-09
Data wejścia w życie: 2004-10-06
Data obowiązywania: 2004-10-06
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Orzeczenie TK Akty zmieniające Dyrektywy europejskie