Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2152

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe


Tekst ogłoszony: pdf D20042152.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-09-29
Data wydania: 2004-08-16
Data wejścia w życie: 2004-10-07
Data obowiązywania: 2004-10-07
Uwagi: w zakresie dot. maszynistów zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2017 r. zgodnie z art. 3 Dz.U. z 2009 Nr 214, poz. 1658
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP