Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych


Tekst aktu: pdf D20042268L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20042268.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20042268Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2004-10-14
Data wydania: 2004-10-07
Data wygaśnięcia: 2014-02-12
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 46-48 i 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP