Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 241 poz. 2416

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


Tekst aktu: pdf D20042416L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20042416.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20042416Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2004-11-09
Data wydania: 2004-10-25
Data wygaśnięcia: 2012-04-27
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie obejmuje art. 203-205, 207-212 i 213 ust. 3, art. 214 i 215
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP