Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa


Tekst ogłoszony: pdf D20042433.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-11-15
Data wydania: 2004-10-28
Data wejścia w życie: 2005-01-01
Data obowiązywania: 2005-01-01
Uwagi: uchylona podstawa z dniem 1 lipca 2011 r. Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP