Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2441

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach


Tekst aktu: pdf D20042441L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20042441.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20042441Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2004-11-15
Data wydania: 2004-11-04
Data wygaśnięcia: 2013-09-13
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 30 i 31 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP