Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2443

Cywilnoprawna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20042443.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-11-16
Data wydania: 2002-08-20
Data wejścia w życie: 2003-11-01
Data obowiązywania: 2003-11-01
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP