Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2561

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury


Tekst ogłoszony: pdf D20042561.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-12-01
Data wydania: 2004-11-10
Data wejścia w życie: 2005-01-01
Data obowiązywania: 2005-01-01
Data uchylenia: 2012-07-02
Organ wydający: MIN. KULTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania Uchylenia wynikające z