Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2784

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji


Tekst aktu: pdf D20042784L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20042784.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20042784Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-12-29
Data wydania: 2004-12-22
Data wejścia w życie: 2005-01-01
Data obowiązywania: 2005-01-01
Data uchylenia: 2011-06-21
Uwagi: art. 49 ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP