Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa


Tekst aktu: pdf D20050060L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050060.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050060Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2005-01-14
Data wydania: 2005-01-04
Data wygaśnięcia: 2012-07-03
Uwagi: tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 307-323 i 343 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP