Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 289

Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach


Tekst aktu: pdf D20050289L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050289.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050289Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-02-24
Data wydania: 2005-01-21
Data wejścia w życie: 2005-03-27
Data obowiązywania: 2005-03-27
Data uchylenia: 2015-05-27
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP