Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 363

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników


Tekst ogłoszony: pdf D20050363.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-03-08
Data wydania: 2005-02-23
Data wejścia w życie: 2005-03-23
Data obowiązywania: 2005-03-25
Data uchylenia: 2017-06-27
Uwagi: zmiana art. 21 podstawy z dniem 1 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP