Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 551

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej


Tekst aktu: pdf D20050551L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050551.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050551Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-04-18
Data wydania: 2005-03-04
Data wejścia w życie: 2005-05-19
Data obowiązywania: 2005-05-19
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP