Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Tekst aktu: pdf D20050565L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050565.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050565Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-04-20
Data wydania: 2005-02-17
Data wejścia w życie: 2005-07-21
Data obowiązywania: 2005-07-21
Uwagi: Art. 17 oraz art. 54 wchodzą w życie z dniem 20 kwietnia 2005 r., art. 42 pkt 1, 4 i 7 wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP