Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych


Tekst aktu: pdf D20050728L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050728.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050728Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-05-16
Data wydania: 2005-04-21
Data wejścia w życie: 2005-06-16
Data obowiązywania: 2005-06-16
Uwagi: art. 6 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Organ zobowiązany: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP