Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej


Tekst aktu: pdf D20050835L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050835.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2005-06-08
Data wydania: 2005-05-06
Data wejścia w życie: 2005-06-23
Data obowiązywania: 2005-06-23
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z wyj. art. 2 i 3
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP