Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 852

Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny


Tekst aktu: pdf D20050852L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050852.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050852Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-06-10
Data wydania: 2005-05-20
Data wejścia w życie: 2005-06-25
Data obowiązywania: 2005-06-25
Uwagi: art. 23 wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP