Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20050954L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20050954.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20050954Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-06-27
Data wydania: 2005-05-18
Data wejścia w życie: 2005-07-28
Data obowiązywania: 2005-07-28
Uwagi: art. 1 pkt 98 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. ; art. 1 pkt 103, 116, 130 oraz 132 lit. a i c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; art. 1 pkt 132 lit. b wchodzi w życie w pierwszym dniu po wyborach do sejmików województw następnej kadencji; art. 1 pkt 64, pkt 109 w zakresie dot. art. 305 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, a także pkt 119 w zakresie dot. art. 340 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 wchodzą w życie z dniem 29 lipca 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP