Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie


Tekst aktu: pdf D20051066L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051066.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051066Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2005-07-12
Data wydania: 2005-07-01
Data wygaśnięcia: 2013-10-18
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 55-57 oraz art. 61 i 62 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP