Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20051087L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051087.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051087Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-07-15
Data wydania: 2005-06-03
Data wejścia w życie: 2005-07-30
Data obowiązywania: 2005-07-30
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP