Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia


Tekst aktu: pdf D20051221L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051221.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051221Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2005-08-04
Data wydania: 2005-07-26
Data wygaśnięcia: 2014-08-20
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 51-54 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP