Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym


Tekst aktu: pdf D20051298L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051298.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051298Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-08-17
Data wydania: 2005-07-29
Data wejścia w życie: 2005-09-01
Data obowiązywania: 2005-09-01
Data uchylenia: 2010-10-16
Uwagi: art. 70 ust. 4 i art. 71 wchodzą w życie z dniem 17 sierpnia 2005 r., art. 45 wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP