Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1361

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20051361L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051361.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051361Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-08-26
Data wydania: 2005-06-30
Data wejścia w życie: 2005-09-10
Data obowiązywania: 2005-09-10
Uwagi: 1) art. 1: a) pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego w art. 66 ust. 1a, b) pkt 14 w zakresie dodawanego art. 75a ust. 1, 2, 4 i 5, c) pkt 15 w zakresie dodawanych art. 75b, 75c ust. 1 i ust. 3-9, art. 75d - 75f, art. 75j ust. 2 i 3, d) pkt 19 i 20, 2) art. 2: a) pkt 6 lit. b, b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 33(1) ust. 1, 2, 4 i 5, art. 33(2), art. 33(3) ust. 1 i ust. 3-9, art. 33(4)-33(6) i art. 33(10) ust. 2 i 3, c) pkt 19 i 20, 3) art. 3: a) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 12 par. 2, b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 71b par. 1, 2, 4 i 5, art. 71c, art. 71d par. 1 i par. 3-9, art. 71e-71g, art. 71k par. 2 i 3, c) pkt 19 i 20, 4) art. 4 pkt 2 i 3 - stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Orzeczenie TK
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP