Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych


Tekst aktu: pdf D20051399L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051399.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051399Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-09-01
Data wydania: 2005-07-28
Data wejścia w życie: 2005-10-02
Data obowiązywania: 2005-10-02
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP