Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1412

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych


Tekst aktu: pdf D20051412L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051412.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051412Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-09-06
Data wydania: 2005-07-01
Data wejścia w życie: 2005-11-01
Data obowiązywania: 2005-11-01
Uwagi: art. 1 pkt 3, 4, 6 i 8-13 oraz art. 2 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r., art. 2 pkt 1 lit. b i c wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP