Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa


Tekst aktu: pdf D20051414L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20051414.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20051414Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2005-09-06
Data wydania: 2005-07-07
Data wejścia w życie: 2006-03-07
Data obowiązywania: 2006-03-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP